Tom Jørgensen Hypnoterapi

NGH-certificeret hypnoterapeut

Skab din skæbne

Velkommen

Skab din skæbne

Med professionel hypnoterapi kan jeg effektivt hjælpe dig med en lang række problemstillinger. Jeg har gode erfaringer med alt fra søvnproblemer til stress, vægttab og udfordringer med overforbrug af mad, alkohol, tobak og hash.
Mit speciale er forskellige former for angst og selvværdsproblemer. Netop det kæmper rigtigt mange mennesker med i dag, særligt børn og unge.
Det er en stor glæde for mig at hjælpe andre til at kunne leve det liv, de ønsker.

En hypnoterapeut kan beskrives som tankearkitekt:
I samarbejdet mellem behandler og klient afdækkes det problem, som klienten ønsker at arbejde med. Derefter skaber vi sammen et nyt mindset, som vi integrerer i din underbevidsthed under hypnose. Det svarer til at tegne en ny og bedre udgave af specifikke tankemønstre, hvorefter tegningen omsættes til virkelighed.
Med ændrede tankemønstre følger ændrede følelser og ændret adfærd. Og netop hypnose har gennem mange, mange år vist sig som et hurtigt og effektivt redskab i den sammenhæng.

Jeg glæder mig til at hjælpe dig med at skabe din skæbne.

Hvad er hypnose?

Der eksisterer et væld af myter og misforståelser om hypnose og hypnoterapi. De fleste danskeres opfattelser stammer fra showhypnose, hvor forsøgspersoner i dyb hypnose foretager sig vanvittige ting foran et publikum.

Hypnose i terapeutisk øjemed er imidlertid noget ganske andet, og dens historie er lang. Der findes beretninger om, at man benyttede hypnose helt tilbage i det antikke Egypten. Og under den amerikanske borgerkrig blev hypnose anvendt medicinsk. Det viste sig nemlig, at hypnose også er overordentlig effektivt som bedøvelse.

I moderne tid er hypnose hyppigt anvendt som behandling af blandt andre læger, tandlæger, psykologer og terapeuter.

"Hypnose er en bevidsthedstilstand med koncentreret opmærksomhed"
(Jens-Jørgen Gravesen, læge og hypnoterapeut)

Alle mennesker er i hypnose flere gange dagligt. Når man fx dagdrømmer, falder i staver eller koncentrerer sig intenst om en opgave, befinder man sig faktisk i en hypnotisk tilstand. Det samme gør man, når man er ved at falde i søvn, og lige når man er vågnet.

Når man hos en hypnotisør bringes i hypnose, befinder man sig i en meget behagelig tilstand, hvor kroppen og sindet er dybt afslappet. Men man er fortsat så vågen og bevidst, at man registrerer alt, hvad der foregår. Efter hypnosen kan man huske alt.

Eksperter har beskrevet hypnose som en tilstand af “fokuseret opmærksomhed”. Hermed menes, at hele sindet er dybt koncentreret om den problemstilling, der arbejdes med. Når man er i hypnose, kan sindet ikke skelne mellem, hvad der er virkeligt, og hvad der er fantasi, og netop det kan man udnytte i terapeutisk øjemed: Hvad man i en hypnotisk tilstand forestiller sig, bliver af underbevidstheden opfattet som virkeligt. Man skaber altså en ny virkelighed, som integreres i underbevidstheden. Denne virkelighed accepteres umiddelbart, fordi den kritiske sans er nedsat under hypnosen. Dermed ændres tanker, følelser og adfærd på en effektiv måde.
Klienten kan fx blive bedt om at forestille sig en situation, som normalt vil være angstprovokerende for ham eller hende. Det kunne være at holde en tale for en stor forsamling. Derefter beder behandleren klienten om så tydeligt som muligt at forestille sig, at han i situationen er fuldstændigt rolig og afslappet: Han ser udefra sig selv i ro. Han mærker, at hjertet og pulsen er i ro. Han hører, at ordene flyder frit og ubesværet. Og han forestiller sig måske, at sindet er lige så stille som overfladen på en bjergsø.

"Da hypnose er en tilstand, hvor opmærksomheden er koncentreret, har den relation til indlæring og aflæring. Hypnose giver mulighed for lettere indlæring, men også mulighed for lettere aflæring."
(Jens-Jørgen Gravesen, læge og hypnoterapeut)

Hypnose og hypnoterapi er altid et samarbejde mellem behandler og klient. Man kan således ikke bringes i hypnose mod sin vilje, og hvis man under hypnose modtager suggestioner (hypnotiske forslag), som man ikke kan acceptere, vil de ikke integreres i underbevidstheden. Klienten vil blot afvise dem.
Al hypnose kan karakteriseres som selvhypnose. Derfor er det afgørende vigtigt for effektiviteten af behandlingen, at klienten er motiveret for at ændre den problemstilling, der arbejdes med. Jo bedre man er til at følge behandlerens forslag til det nye mindset, jo bedre og hurtigere fungerer terapien. Derimod er det uden betydning, om klienten tror på hypnose og dens effektivitet.

Som klient tager du ansvar for din skæbne. Som professionel hypnoterapeut hjælper jeg dig med at skabe den!

Hvilke problemstillinger kan behandles med hypnoterapi?
Gennem hypnoterapi kan man behandle en lang række forskellige sygdomstilstande og funktionsforstyrrelser, fx depressioner, fobier, angst, uønskede vaner, spiseforstyrrelser, tvangstanker, OCD, PTSD, søvnforstyrrelser, hudlidelser, astma, migræne, smerter og muskelspændinger.

Hvordan foregår hypnose?

En session

Før første session vil du på e-mail modtage et spørgeskema, som du bedes udfylde så nøjagtigt og detaljeret som muligt. Det giver mig mulighed for at forberede mig specifikt til behandlingen af din problemstilling.
Første session begynder med en samtale med afsæt i dit spørgeskema. Vi taler om dit problem, og sammen formulerer vi et konkret mål for behandlingen: Hvordan ønsker du at have det, når behandlingsforløbet er gennemført?
Jeg tilbyder tre former for behandling: traditionel hypnoterapi, Direct Navigation og Ultra Height. Det kan du læse mere om herunder:

Traditionel hypnoterapi

Selve hypnosedelen gennemføres typisk på denne måde:
Du sætter dig behageligt til rette i en stol, lukker øjnene og lytter derefter til en induktion, dvs. en afslapning af kroppen og sindet. Når du efter kort tid er nået så dybt ned i afslapning, at vi kan arbejde terapeutisk, kan vi benytte os af forskellige teknikker, eksempelvis:
- suggestioner, som er hypnotiske forslag formuleret af behandleren (jeg kan fx fortælle dig, at du i normalt angstprovokerende situationer er fuldstændigt rolig og afslappet).
- regression, hvor jeg i tankerne fører dig tilbage til den situation, hvor dit problem opstod. Derefter kan vi direkte arbejde med dit problem dér.
- partsterapi, hvor vi lader forskellige dele af din underbevidsthed kommunikere med hinanden. Det kan være effektiv behandling i situationer, hvor dele af din underbevidsthed fx ønsker at holde fast i en problematisk adfærd, mens andre dele ønsker at slippe den. I hypnosen får vi skabt harmoni mellem de forskellige dele, således at problemet kan slippes.

Direct Navigation

En anden mulighed for behandling af en særlig hypnoseform, som er udviklet af Mads Aggerholm: Direct Navigation. Her bringes klienten i en hypnotisk tilstand via chokinduktion, og i selve hypnosen behandles problematiken via flere chok. Filosofien er, at de fleste problematikker opstår under en form for chok. Derfor kan problemet tilsvarende fjernes via chok.
"Hvis man kan føde en ny følelse på ét sekund, kan man også fjerne den på ét sekund i samme kontekst, som den blev født."
(Mads Aggerholm, klinisk hypnoterapeut)

Ultra Height

Hvis du er spirituelt interesseret, og hvis du har nemt ved at gå i hypnose, kan du overveje at prøve Ultra Height. Det er en helt særlig hypnose, hvor du i dyb, dyb afslapning selv finder svarene på dine spørgsmål og udfordringer. Klienter har fortalt, at oplevelsen svarer til at have indtaget LSD - men selvfølgelig helt uden de risici, der er forbundet med stoffer.

Hvem er jeg?

Mit navn er Tom Jørgensen, og jeg er NGH-certificeret hypnotisør og hypnoterapeut fra Terapeutakademiet ved Annelise Dahl. Derudover har jeg studeret Direct Navigation hos klinisk hypnotisør Mads Aggerholm.

Hypnose har haft en plads i mit liv i rigtigt mange år. Da jeg var 12-13 år, købte jeg min første lærebog i hypnose, og da jeg var 22, prøvede jeg for første gang hypnose på egen krop. Jeg skar tænder om natten, og min tandlæge var bekymret over det ret voldsomme slid. Derfor kontaktede jeg hypnotisør Jean Felix på Frederiksberg, som i løbet af tre behandlinger kurerede mig fuldstændigt for min tænderskæren, min flyskræk og min angst for tandlæger. Jeg var mildest talt målløs over, hvor effektivt hypnosen virkede, og på det tidspunkt tog jeg en beslutning: “Det dér vil jeg også kunne!”. Af forskellige grunde skulle der dog gå mere end 27 år, før jeg gennemførte uddannelsen til hypnotisør og hypnoterapeut. I dag er en stor tilfredsstillelse for mig at hjælpe mennesker med problemer, som måske har invalideret deres liv i årevis.

Herunder kan du læse en smule om min baggrund:

• Siden 2003 har jeg intenst praktiseret rajayoga-meditation. Det er en særlig meditationsform, som er udviklet i Indien i 1930’erne, og som i dag praktiseres over hele verden af studerende hos Brahma Kumaris. Rajayoga-meditation er ikke kun en teknik, men udgør også en omfattende spirituel teori og visdom om bl.a. karma, kærlighed, den menneskelige bevidsthed og relationer. Jeg har gennem tiden deltaget i utallige kurser og retreats, bl.a. i Danmark, Indien, Italien og England.

• I tilknytning til et forskningsprojekt har jeg tilegnet mig en omfattende viden om narrativ psykologi, bl.a. sådan, som den er fremstillet af professor Jerome Bruner.

Min professionelle karriere
I hele mit voksne liv har jeg arbejdet med formidling og undervisning på alle niveauer fra 1. klasse i grundskolen til universitetet. Mest erfaring har jeg som lektor i dansk og retorik i læreruddannelsen, hvor jeg har haft min gang siden 1999.

Jeg er uddannet:

• Master i retorik fra Københavns Universitet (med særligt fokus på den menneskelige stemme og retorisk argumentationslære)

• Cand.pæd. i dansk fra Aarhus Universitet (det gamle Danmarks Lærerhøjskole)

• Folkeskolelærer fra Holbæk Seminarium

Derudover har jeg i mindre grad virket som forfatter, blandt andet til læremidlet “Brug stemmen” (Gyldendal 2016)

Prisliste

1 session

1100kr

  • 60-75 min

3 sessioner

3000kr

  • 60-75 min pr. session

5 sessioner

4700kr

  • 60-75 min pr sessionErfaringsmæssigt oplever flertallet af mine klienter klar forbedring allerede efter første session, men for de fleste problemstillinger kræver det to til fem behandlinger at komme i mål.

Bemærk: Ingen hypnoterapeuter, heller ikke jeg, kan give garanti for effektiviteten af behandlingen, da resultatet er individuelt. Honorar tilbagebetales ikke, såfremt klienten ikke mærker forbedring.

En session varer cirka 60-75 minutter, og jeg anbefaler, at sessionerne afvikles med cirka en uges mellemrum.

Direct Navigation tager cirka 30 minutter per gang, og der skal gennemføres tre-fire behandlinger over tre-fire dage. Prisen er 800 kr. per gang.

Der betales ved bankoverførsel eller kontant på dagen.
Afbud skal meldes senest 24 timer før. Ved udeblivelse betales som gennemført session.

Konto i Sparekassen Sjælland-Fyn: 0516-427786

Kontakt

Tom Jørgensen
Hestehøje 13
4400 Kalundborg

tomjoergensen@ka-net.dk


Mobil: 30203648

Persondatapolitik tryk her

Følg mig på