Persondatapolitik
Tilbage

Dataansvarlig
Tom Jørgensen Hypnoterapi v/ Tom Jørgensen

Min behandling af dine personoplysninger
Jeg gemmer notater fra terapiforløbet på min computer. Alle oplysninger slettes ved forløbets afslutning. Jeg videregiver aldrig oplysninger om klienter til tredjemand, og jeg er underlagt tavshedspligt.

Dine rettigheder efter persondataforordningen
I forbindelse med min behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder, blandt andet:
• Retten til at modtage oplysning om, hvordan jeg behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
• Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
• Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
• Retten til at få dine personoplysninger slettet.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til mig som persondataansvarlig. Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/)

Informationssikkerhed
Jeg beskytter mit it-system mod ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af de personoplysninger, som jeg lagrer. Al mail-korrespondance mellem klienter og Tom Jørgensen Hypnoterapi foregår via krypteret mail.